Φιλοσοφία

Το Γυμνάσιο των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Ν. ΖΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΥ, ως σχολείο παιδαγωγικά καινοτόμο και τεχνολογικά σύγχρονο, εφοδιάζει τους μαθητές του με γνώσεις για μια  θετική πορεία στον δρόμο για τις Λυκειακές τάξεις. Το ευχάριστο και συνεργατικό κλίμα που επικρατεί, ο σεβασμός προς κάθε μαθητή , η εξαιρετική επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση των Καθηγητών, η επιμονή στην τήρηση γενικά αποδεκτών κανόνων, η τακτική επικοινωνία με τους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών, η χρήση άρτιων εκπαιδευτικών μεθόδων και η ολόπλευρη υποστήριξη των μαθητών παρέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για μια υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, που θα βοηθήσει όλους τους μαθητές να «οικοδομήσουν» τις δεξιότητές τους.

Όμιλοι Όμιλοι
 

Σμιλεύοντας τις εφηβικές συνειδήσεις

Όμιλοι

 

Σμιλεύοντας τις εφηβικές συνειδήσεις

H εξέλιξη των βιωματικών δράσεων και της καθημερινής ζωής των παιδιών του Γυμνασίου ολοκληρώνεται με την συμμετοχή τους σε πλειάδα ομίλων και ομάδων. Οι διευρυμένοι στόχοι που προκύπτουν απο την ενασχόληση των παιδιών σε αυτές τις ομάδες, καλλιεργούν κλίσεις, ικανότητες και κοινωνικές δεξιότητες. Μεταφέρουν και τοποθετούν τα παιδιά στον πυρήνα των κοινωνικών εξελίξεων, ξεφεύγοντας απο τα στενά όρια του σχολείου.

Όμιλος Μαθηματικών

Επιδίωξη των εργασιών του ομίλου είναι η καλλιέργεια των νοητικών εργαλείων και των ευρετικών μεθόδων που υποβοηθούν την αντιμετώπιση ασύνηθων προβλημάτων. Προσεγγίζουμε θέματα από διεθνείς και ελληνικούς μαθηματικούς διαγωνισμούς καθώς και τη διεθνή βιβλιογραφία. Η απόκτηση δεξιοτήτων στο χειρισμό μαθηματικών γνώσεων θα βοηθήσει τους μαθητές στη βελτίωση της επίδοσης τους, τόσο σε σχολικό επίπεδο όσο και στο αντίστοιχο διαγωνιστικό.

Όμιλος Κοινωνικής Ευαισθητοποίησης
Ο Όμιλος Κοινωνικής Ευαισθητοποίησης αποσκοπεί στη γνωστοποίηση πτυχών της κοινωνικής πραγματικότητας και στην ανάληψη πρωτοβουλιών εθελοντικού χαρακτήρα, θετικών τόσο για τους μαθητές όσο και για το κοινωνικό σύνολο.
Φιλοζωικός Όμιλος
Ο Όμιλος Φιλοζωίας σκοπό του έχει να φέρει τους μαθητές σε επαφή με τη χλωρίδα και την πανίδα της χώρας μας, την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.
Όμιλος Δημοσιογραφίας/Ρητορικής
Στοχεύει στην κατανόηση του ρόλου των ΜΜΕ στη ζωή των ατόμων και ιδιαίτερα στην πολιτική κοινωνικοποίηση των νέων στο πλαίσιο της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Οι δράσεις χαρακτηρίζονται από βιωματικό χαρακτήρα εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος.
Όμιλος Φιλαναγνωσίας
Ο Όμιλος Φιλαναγνωσίας φέρνει τα παιδιά κοντά στο βιβλίο και στο χώρο της βιβλιοθήκης. Μαθαίνουν πως λειτουργεί μια βιβλιοθήκη , πως ταξινομούνται τα βιβλία και πως μπορούμε να προωθήσουμε την ανάγνωση βιβλίων στα παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου.
Όμιλος Φυσικών Επιστημών
Ο Όμιλος Φυσικών Επιστημών σκοπό του έχει να κάνει τις επιστήμες της Βιολογίας, της Χημείας και της Φυσικής πιο εύλιπτες στα παιδιά μέσω διαδραστικών μέσων και κυρίως μέσω του πειράματος.
Όμιλος Μελισσοκομίας
Το μέλι είναι ένα εκλεκτό προϊόν με αποδεδειγμένα οφέλη για την υγεία. Οι συμμετέχοντες στον όμιλο μαθαίνουν πως λειτουργεί η κοινωνία των μελισσών, πως παράγεται το μέλι και τις ποικιλίες του. Στο τέλος της χρονιάς ο όμιλος παράγει το δικό του μέλι!
Θεατρικός Όμιλος
Οι εργασίες του ομίλου στοχεύουν στην καλλιέργεια των στοιχείων του δράματος και την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε μορφές και είδη θεάτρου. Οι στόχοι αυτοί επιδιώκονται με παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, αυτοσχεδιασμό και εφαρμογή των στοιχείων του δραματικού λόγου.