Βασικοί Στόχοι

Βασικός στόχος του Γυμνασίου μας είναι ο σύγχρονος έφηβος να αναπτυχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην σημερινή κοινωνική πραγματικότητα. Μέσα σ' ένα οικογενειακό, ζεστό, φιλικό περιβάλλον.

Οι σύγχρονες απαιτήσεις του 21ου αιώνα, δημιουργούν την αναγκαιότατα πολυπρόσωπων σχολείων στην βαθμίδα του Γυμνασίου. Ο μαθητής εξελίσσεται σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς.

Στα εκπαιδευτήρια μας ο παραπάνω στόχος επιτυγχάνεται ακλουθώντας δύο βασικούς πυλώνες ποιότητος.

 
Α) Ποιότητα στην εκπαίδευση

Με:

  • Δυναμική αλλαγή διαδικασιών : Οι εκπαιδευτικοί αφομοιώνουν νεωτερισμούς που προάγουν το εκπαιδευτικό έργο (e-book, ομαδοσυνεργατικά μοντέλα κλπ.)
  • Ανάπτυξη ευθυκρισίας - Ομαδικό πνεύμα : διαθεματικές εργασίες με σύνθετο χαρακτήρα. Συμμετοχή σε πλειάδα εξωσχολικών δραστηριοτήτων που διευρύνουν την εμπειρία.
  • Ανάθεση ευθυνών στους μαθητές: Ο μαθητής μαθαίνει στο σχολείο μας να ανταλλάσσει την ελευθερία με υπευθυνότητα.
  • Συνεργασία καθηγητών μεγαλύτερων τάξεων με μικρότερων ώστε να προλαβαίνουμε τις εξελίξεις: Η αποφυγή των κενών στις μικρότερες τάξεις λειτουργεί ως εφαλτήριο για τα καλύτερα αποτελέσματα στις μεγαλύτερες.
Β) Ποιότητα στην τάξη

Με:

  • Ενημέρωση για τη φιλοσοφία του μαθήματος και τον τελικό σκοπό.
  • Το καλό παράδειγμα: Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως ηγέτης της τάξεως. Εμπνέει με την συνεχή προσπάθεια το ειλικρινές ενδιαφέρον.
  • Διευρυνόμενους στόχους: Προκαλούν αύξηση του επίπεδου αριστείας. Οι προσδοκίες τίθενται και αφορούν όχι μόνο την απόκτηση γνώσης αλλά και οργανωτικών αρετών (όχι μόνο τι διαβάζω αλλά και το πώς διαβάζω)

Ανατροφοδότηση και ενθάρρυνση του μαθητή : προσπαθώντας να εμφυσήσουμε βαθιά αίσθηση αξιών και δεσμεύσεων.

Όλα τα ανωτέρω για να καταλήξουμε στην ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Όταν ο μαθητής φύγει απο την κατανόηση και προχωρήσει στην ανάλυση και την σύνθεση.