Φιλοσοφία

Στόχος του Δημοτικού μας σχολείου είναι να προσφέρει στους μαθητές ένα πλούσιο, ευχάριστο και παραγωγικό πρόγραμμα, ώστε ο κάθε μαθητής με τη βοήθεια των δασκάλων να έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει και να εξελίξει όλα τα στοιχεία της προσωπικότητάς του. Παράλληλα, διαμορφώνουμε ένα σχολικό περιβάλλον κατάλληλο για τις δύσκολες σύγχρονες συνθήκες, το οποίο είναι ασφαλές, σίγουρο δημιουργικό.

Στο Δημοτικό αρχίζει μια πιο σοβαρή και υπεύθυνη εργασία, με ομαλή μετάβαση απ’ το κλίμα του Νηπιαγωγείου. Σταδιακά και με την πάροδο του χρόνου επιτυγχάνονται όλοι οι στόχοι. Δεν υπερφορτώνουμε τα παιδιά με υπέρογκη ύλη, προκειμένου να φανεί, -ενίοτε ανταγωνιστικά- ότι επιδιώκουμε να τους προσφέρουμε πολλές γνώσεις και μεγάλη μόρφωση. Το παιδί χρειάζεται και ελεύθερο χρόνο για παιχνίδι. Γι'αυτό το λόγο, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξή του.

Οι έμπειροι δάσκαλοί μας το βοηθούν να αναλαμβάνει τις ευθύνες του, ώστε να αρχίσει να γίνεται υπεύθυνο, να αυτοπροσδιορίζεται, να παίρνει πρωτοβουλίες, και να μαθαίνει πώς να μαθαίνει. Η διδακτική προσέγγιση από μαζική και γενικευμένη είναι μερική και εξειδικευμένη. Το μάθημα εξατομικεύεται, ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν ενεργή συμμετοχή και ρόλο στη σχολική τάξη. Διατηρώντας τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά στην κορυφή της μαθησιακής διαδικασίας, έχοντας επιπλέον ώρες διδασκαλίας (γραμματική, συντακτικό, διατύπωση γραπτού λόγου και αριθμητική), σε συνδυασμό με την ευρύτητα του προγράμματός μας για την ολόπλευρη και ισορροπημένη ανάπτυξη του παιδιού (μουσική, αθλητισμός, Η/Y, προγράμματα βιωματικής διδασκαλίας, ξένες γλώσσες, φιλαναγνωσία, δανειστική βιβλιοθήκη, κτλ) προσέχουμε τόσο την ομαλή είσοδο των μικρών μας φίλων και την προσαρμογή τους στην Α’ Δημοτικού, όσο και την κατάλληλη προετοιμασία των μεγάλων μας φίλων για την επόμενη σχολική βαθμίδα (Γυμνάσιο). Όλες οι αίθουσες διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική ψηφιακή υποδομή.