Βασικό Πρόγραμμα

Το Δημοτικό λειτουργεί σε δυο ζώνες, πρωινή και απογευματινή. Η πρωινή ζώνη διαρκεί από τις 8:30 έως και τις 14:10 και είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές (βασικό πρόγραμμα). Η απογευματινή ζώνη επεκτείνεται έως τις 16:10 και αφορά δραστηριότητες που έχουν επιλέξει οι μαθητές (πέραν των υποχρεωτικών).

Το βασικό μας πρόγραμμα είναι εμπλουτισμένο σε διάρκεια και περιεχόμενο με 7 διδακτικές ώρες την ημέρα (35 ώρες την εβδομάδα).

Συγκεκριμένα, από την Α΄ Δημοτικού η Γλώσσα και τα Μαθηματικά ενισχύονται τόσο σε ώρες διδασκαλίας όσο και σε παροχή σχολικών συγγραμμάτων και ψηφιακού υλικού. Τα Αγγλικά διδάσκονται καθημερινά, ενώ η Πληροφορική αποτελεί απαραίτητο μάθημα με παράλληλη χρήση του εργαστηρίου. Η Β΄ ξένη Γλώσσα εντάσσεται στην Δ΄ Δημοτικού και οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν Γαλλικά ή Γερμανικά. Στη Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού στο πλαίσιο της υποχρεωτικής ενισχυτικής Διδασκαλίας το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίλυση μαθηματικών προβλημάτων, Ρητορική Τέχνη, Εισαγωγή στα Αρχαία Ελληνικά και στις Φυσικές Επιστήμες.

Η διδασκαλία των μαθημάτων εμπλουτίζεται από το δικό μας υλικό (που δίνονται από τους εκπαιδευτικούς σε όλες τις τάξεις, καθώς και με τη χρήση των διαδραστικών πινάκων που υπάρχουν σε κάθε τάξη. Τα παιδιά συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες με στόχο την καλλιέργεια της ομαδικότητας και της συνεργατικής μάθησης και σε πολλές δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα (projects).

Σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία διαδραματίζει η συνεχής επιμόρφωση των διδασκόντων στα δεδομένα του νέου αναλυτικού προγράμματος. Στο βασικό πρόγραμμα έχει ενταχθεί επίσης η ώρα της λογοτεχνίας, στο πλαίσιο του προγράμματος για την επαφή με το εξωσχολικό βιβλίο και την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας. Σε καθορισμένες ημέρες, το μάθημα της γλώσσας γίνεται μέσα από λογοτεχνικά βιβλία. Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή διαδραματίζει και ο χώρος της βιβλιοθήκης την οποία οι μαθητές επισκέπτονται για να διαβάσουν και να δανειστούν βιβλία και να συμμετέχουν σε πολλές ενδιαφέρουσες δραστηριότητες οι οποίες μετατρέπουν το βιβλίο σε ζωντανό σύντροφο ή να πραγματοποιήσουν ερευνητικές εργασίες.

Στις μεγαλύτερες τάξεις λειτουργούν προγράμματα δημιουργικής γραφής και επιχειρηματολογίας - αντιλογίας.

Ο εμπλουτισμός των μαθητών με αισθητικές εμπειρίες, η ανάπτυξη της δημιουργικής έκφρασης, η συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξή τους, ενισχύονται μέσα από την τέχνη και τη μουσική.