Βασικό Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα σπουδών στο Γενικό Λύκειο διαμορφώνεται με στόχο τόσο τη γενικότερη πνευματική καλλιέργεια των μαθητών, όσο και την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι εμπλουτίζεται το βασικό πρόγραμμα, ενισχυμένο με πρόσθετες ώρες διδασκαλίας ώστε να μην χρειάζεται εξωσχολική βοήθεια.

Α΄ και Β΄ Λυκείου : Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα 40 ωρών διδασκαλίας

  • Α΄ Λυκείου: Ενισχύουμε, με επιπλέον διδακτικές ώρες τα βασικά μαθήματα θετικών και ανθρωπιστικών σπουδών. Ο επιδιωκόμενος στόχος είναι η επανάληψη των απαραίτητων κεφαλαίων της ύλης του Γυμνασίου, η κατανόηση της ύλης της Α Λυκείου.
  • Β΄ Λυκείου : Επιπλέον διδακτικές ώρες στα μαθήματα προσανατολισμού της Β΄ Τάξης αλλά και σε μαθήματα της Γ΄ Λυκείου όλων των προσανατολισμών σπουδών, ξεκινώντας ουσιαστική και επικεντρωμένη προετοιμασία για το μεγάλο στόχο της επόμενης χρονιάς.

Γ΄ Λυκείου :

  • Εβδομαδιαίες γραπτές δοκιμασίες, για τον έλεγχο της μελέτης και της απόδοσης των υποψηφίων αλλά και τρεις (3) κύκλοι προσομοιωτικών διαγωνισμάτων διάρκειας 3 ωρών, στα πλαίσια του ύφους και της δομής των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
  • Μάθημα φροντιστηριακού τύπου με χρήση των ολοκληρωμένων βοηθημάτων μας, για καλύτερη στόχευση της ύλης.
  • Υποστήριξη των υποψηφίων από το τμήμα Ψυχολογίας & Συμβουλευτικής του Σχολείου μας , εκπονώντας ετήσιο πρόγραμμα συνεδριών, διαχείρισης άγχους και βέλτιστης απόδοσης.