Φιλοσοφία

Η προσχολική περίοδος είναι από τις σπουδαιότερες και κρισιμότερες φάσεις της σχολικής –μαθησιακής πορείας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να εντάσσεται ομαλά στην ομάδα, να δημιουργεί, να αυτενεργεί.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ
Η συναισθηματική και η πνευματική ανάπτυξή του σε συνεργασία με την οικογένεια, καθώς και η φυσική του εξέλιξη σ' όλους τους τομείς.

Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Της φιλίας, η έννοια της συνεργασίας, η αίσθηση της αυτοεκτίμησης, η κατανόηση των συναισθημάτων, η ενίσχυση της πρωτοβουλίας, η αλληλεγγύη και η χαρά πλαισιώνουν το εκπαιδευτικό μας έργο.

ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αποτελεί η πολύπλευρη δημιουργική έκφραση, που είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της ανέμελης ηλικίας του (θεατρική αγωγή, μουσική, χορός, αθλητισμός, κοινωνικές δεξιότητες, προγράμματα βιωματικής διδασκαλίας, δανειστική βιβλιοθήκη κτλ). Όλες οι αίθουσες διαθέτουν την απαραίτητη ψηφιακή υποδομή.