Συνέχεια της αγάπης σας στο ειδικό οικοτροφείο ” Οι Άγιοι Ανάργυροι”.