Άσκηση ετοιμότητας σε περίπτωση Σεισμού.
Μάθαμε τι κάνουμε την ώρα του μαθήματος, την ώρα του διαλείμματος, τις ενέργειες μετα το σεισμό, τους χώρους συγκέντρωσης…