Φυσική Α’ Γυμνασίου
Μέτρηση χρόνου με βοήθεια εκκρεμούς και χρήση e-book.