Καλά Κούλουμα!
“Με την ονομασία κούλουμα χαρακτηρίζεται ο υπαίθριος πανηγυρισμός της Καθαράς Δευτέρας. Τρώμε άζυμο ψωμί (λαγάνα), και σαρακοστιανά φαγητά.”
Σας ενημερώνουμε ότι το περίσσευμα των φαγητών προωθήθηκε στο ίδρυμα των Αγίων Αναργύρων.
Καλό τριήμερο.