Από το προνήπιο έως τη Γ Λυκείου συνεχίζεται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, συνδυάζοντας ασύγχρονη και σύγχρονη μορφή ανάλογα με τις τάξεις, τα μαθήματα και τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών. Η τεχνολογία γεφυρώνει την απόσταση, η διδασκαλία προχωρά κανονικά έως ότου ανταμώσουμε πάλι στον φυσικό μας χώρο όντας υγιείς και χαρούμενοι.