4η Εθελοντική Αιμοδοσία
Με αυξημένες τις ανάγκες για αίμα η σημερινή αιμοδοσία ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας, αποδεικνύοντας για άλλη μία φορά την αγάπη με την οποία περιβάλλεται το σχολείο και τις προσπάθειές του!