Β’ Γυμνασίου.
Συνδιδασκαλία Μαθηματικών και Φυσικής!
Οι αριθμοί μέσα από τα σύμβολα της Φυσικής.