1η μέρα τηλεκπαίδευσης “Νηπιαγωγείου-Δημοτικού”.

Καλή αρχή και σύντομα από κοντά!