Σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά, εργαστήριο για την Γ' Γυμνασίου και τη Β' Λυκείου.