Η Α' Δημοτικού τιμά τους τρεις Ιεράρχες, τον Βασίλειο τον Μέγα, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, προστάτες των γραμμάτων και κατ' επέκταση μαθητών και δασκάλων.