Αρχαίο ΄Θέατρο
Η Δ' Δημοτικού τιμά το αρχαίο ελληνικό θέατρο με αφορμή την ενότητα της Γλώσσας «Η παράσταση αρχίζει». Δείτε το βίντεο εδώ!