Σχολή Γονέων
Η κ. Ρουσοχατζάκη Μαρία M.S., C.C.C. Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας και Επικοινωνίας Συγγραφέας Παιδικών Βιβλίων, μίλησε για τον Λόγο και τις μαθησιακές δεξιότητες στην εποχή του κορωνοϊού.