σχολή γονέων
Η ψυχολόγος του σχολείου κ. Πανοπούλου Γιολίνα μίλησε για το συναίσθημα και τη συμπεριφορά των μαθητών μέσα στην καραντίνα.