Ηλιακό Αυτοκίνητο
Στο πείραμα που πραγματοποιήσαμε καταφέραμε να μετατρέψουμε τη φωτεινή ενέργεια ενός προβολέα σε ηλεκτρική και την ηλεκτρική σε κινητική.
Η κατασκευή των ηλιακών αυτοκινήτων έγινε από τους μαθητές της Β’ Γυμνασίου στο πλαίσιο του μαθήματος της τεχνολογίας.
Δείτε το βίντεο εδώ!