Συγχαίρουμε από καρδιάς τους μαθητές και τις μαθήτριες των Εκπαιδευτηρίων μας, που με τις επιδόσεις τους, πετυχαίνουν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Κερδίσατε τον πρώτο μεγάλο αγώνα και σας ευχόμαστε, με την ίδια θέληση και αποφασιστικότητα, να συνεχίσετε την επιτυχημένη πορεία σας!