Άσκηση Σεισμού.
Πάντα σε ετοιμότητα και εγρήγορση!