Το ταξίδι του κουμπαρά συνεχίζεται…
από σπίτι σε σπίτι,
από γειτονιά σε γειτονιά,
από αγκαλιά σε αγκαλιά,
γεμίζοντας από το περίσσευμα της Αγάπης σας και ενισχύοντας ευαγείς σκοπούς.