Ο σημερινός χιονιάς έδωσε την ευκαιρία για πολλά και διαφορετικά διαδικτυακά παιχνίδια στα μαθήματά μας. Αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία όπως e•puzzle, quizzes, e-books και οργανώνοντας τα μαθήματά μας με τρόπο παιγνιώδη και εναλλακτικό, οι μαθητές μας απόλαυσαν την ημέρα ολοκληρώνοντας παράλληλα και τα μαθήματά τους.
“Μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού από τον μετεωρολογικό μας σταθμό. Πατήστε εδώ“.