Χημεία Γ Γυμνασίου. Στο πλαίσιο της ενότητας Εφαρμογές οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή , οι μαθητές της Γ Γυμνασίου πραγματοποίησαν εργασίες με θέματα :
● Όξινη βροχή : Οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στα μνημεία.
● Λιπάσματα : Ο ρόλος των λιπασμάτων στη ρύπανση του εδάφους και των νερών.
● Οξέα και βάσεις στην καθημερινή ζωή.