“Της παιδείας οι μεν ρίζες είναι πικρές, οι δε καρποί είναι γλυκείς”
Καλή σχολική χρονιά με υγεία, έμπνευση και δημιουργία.