Άσκηση Σεισμού.
Ενημερωνόμαστε, προστατευόμαστε, μένουμε ψύχραιμοι!