“Άγιος Νεκτάριος, ο προστάτης του σχολείου μας”
Με ιδιαίτερη χαρά εορτάσαμε και φέτος τη μνήμη του Αγίου. Ο Άγιος του περασμένου αιώνα συνδέει την αγνότητα με την παιδεία, μιλάει στις καρδιές μας και φωτίζει τη διαδρομή μας.
Και του χρόνου!