ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ
Την Τετάρτη 16/11 ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος της Σχολής Γονέων. Η ψυχολόγος του σχολείου μας, Γιολίνα Πανοπούλου, πραγματοποίησε τρεις εισηγήσεις με θέματα: “Ο χαρακτήρας της προσαρμογής στις πρώτες σχολικές τάξεις”,
“Προσαρμογή και κοινωνικοποίηση στη μετά COVID εποχή” και “Δυσκολίες μάθησης στη σύγχρονη εκπαιδευτική καθημερινότητα”. Οι γονείς είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για θέματα της σύγχρονης καθημερινότητας και να ανταλλάξουν γόνιμους προβληματισμούς.