“Ένας χρόνος χωρίς τον Ιδρυτή μας”
Πέρασε ένας χρόνος από τότε κι όμως…το γραφείο σου είναι ανέγγιχτο, η παρουσία σου έντονη, οι ιδέες και οι αρχές ζωντανές, επίκαιρες, αδιαπραγμάτευτες. Καθημερινά καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη αξία είχαν και έχουν τα λόγια σου και κυρίως το παράδειγμά σου. Μας έλεγες ότι ο δρόμος της μάθησης με λόγια και διδαχές είναι πιο κουραστικός για τα παιδιά, ενώ αυτός με το παράδειγμα πιο αποτελεσματικός και καρποφόρος.
Έτσι πορευόμαστε…