Η ΑΝΙΜΑ στο σχολείο μας!
Μαθητές της Ά & Β´ δημοτικού,έπαιξαν και ενημερώθηκαν για την άγρια ζωή από τον οργανισμό ΑΝΙΜΑ.