Δ’ Δημοτικού!
Με αφορμή τα αγαπημένα μας μαθηματικά, μαθητές της Δ´ Δημοτικού, πραγματοποίησαν έρευνα σχετικά με τα αθλήματα. Ρωτήσαμε τους μαθητές μικρότερων τάξεων «Ποιο άθλημα προτιμούν» και έπειτα οργανώσαμε τα δεδομένα μας σε ραβδόγραμμα εργαζόμενοι ομαδικά.