Εγγραφές

Από 1η Οκτωβρίου κάθε έτους αρχίζουν οι προεγγραφές για την επόμενη σχολική χρονιά. Για την ολοκλήρωση της είναι απαραίτητη η παρουσία του μαθητή.