ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΞΙΑ

Η εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, εκτός από μέσο διατήρησης της γλωσσικής παράδοσης, αποτελεί όπλο κατά της δυσλεξίας αλλά και των άλλων μαθησιακών δυσκολιών σύμφωνα με τα συμπεράσματα του καθηγητού κλασικής φιλολογίας Eric Havelock και του ανοιχτού ψυχοθεραπευτικού κέντρου διαγνωστικής ψυχολογίας υπό την εποπτεία του ψυχιάτρου κ. Τσέγκου. Σύμφωνα με τις παραπάνω έρευνες η εκμάθηση της ιστορικής ορθογραφίας (πολυτονικού συστήματος) βοηθά στην αύξηση των νευρικών συνάψεων του εγκεφάλου ενεργοποιώντας αισθητά την περιοχή Βroca στο αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου. Τα αρχαία ελληνικά βελτιώνουν σε σημαντικό βαθμό την ψυχοεκπαιδευτική ανάπτυξη του παιδιού σε καίριους τομείς όπως είναι οι αντιληπτικές και οπτικές ικανότητες, λειτουργίες που συνδέονται άμεσα με την εμφάνιση της δυσλεξίας.

Παρουσίαση Ομιλίας