11 Σεπτεμβρίου 2019 - Αγιασμός 45 χρόνια μετά

11 Σεπτεμβρίου 2019- Αμαρουσίου-Χαλανδρίου