Σεπτέμβριος 1974 - Πρώτος Αγιασμός

Σεπτέμβριος 1974 – Αμαρουσίου-Χαλανδρίου